Mình cho phép mình chìm

Mấy ngày nay, người thương, bạn bè xung quanh nếu có hay chuyện mình đều đang bằng cách này hay cách khác xốc tinh thần mình lên để đi qua những ngày này. Nhưng mình rõ là đang rất cứng đầu, rất lỳ, nhất quyết chìm trong cảm giác này vì mình không cách nào quên nó bằng cách nghĩ về cái khác hay những … Đọc tiếp Mình cho phép mình chìm

Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?

Hôm trước, viết bài về Reply 1988, thích ơi là thích bộ phim đó nhưng lúc viết thì lại không gọi tên chính xác được ý trong lòng. Thật là mắc cười! Qua nay mình chứ hay thở lại mỗi lần nghĩ đến những vấn đề nhỏ to ở hiện tại mà mình đã gây ra hoặc đang trải qua. Mình thấy sao mà lòng … Đọc tiếp Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?

Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?

Hôm trước, viết bài về Reply 1988, thích ơi là thích bộ phim đó nhưng lúc viết thì lại không gọi tên chính xác được ý trong lòng. Thật là mắc cười! Qua nay mình chứ hay thở lại mỗi lần nghĩ đến những vấn đề nhỏ to ở hiện tại mà mình đã gây ra hoặc đang trải qua. Mình thấy sao mà lòng … Đọc tiếp Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?