Cơ hội để lắng nghe mình

Hành trình 56 ngày Free Writing (FW) có lẽ là điều kỳ diệu nhất mình đã làm suốt năm qua. Nói nôm na, Free Writing là viết tự do, viết liên tục bất cứ cái gì đến trong đầu mình xuống trong một khoảng thời gian tự quy ước (ban đầu mình viết 10 phút mỗi ngày, sau này mình gõ máy thì quy ước viết mỗi ngày … Đọc tiếp Cơ hội để lắng nghe mình