Không trở thành ai …

Sau Kính Vạn Hoa, Reply 1988 là một chiếc chăn ấm của mình, một không gian bình yên vỗ về tim mình. Dạo này, mình trông vẫn ổn về nhiều mặt nhưng cũng có những khoảng không ổn tẹo nào – đôi khi mình thấy mệt với chính mình, thấy tất cả niềm tin của chính mình trở nên mâu thuẫn, thấy sao trống trãi … Đọc tiếp Không trở thành ai …

Cơ hội để lắng nghe mình

Hành trình 56 ngày Free Writing (FW) có lẽ là điều kỳ diệu nhất mình đã làm suốt năm qua. Nói nôm na, Free Writing là viết tự do, viết liên tục bất cứ cái gì đến trong đầu mình xuống trong một khoảng thời gian tự quy ước (ban đầu mình viết 10 phút mỗi ngày, sau này mình gõ máy thì quy ước viết mỗi ngày … Đọc tiếp Cơ hội để lắng nghe mình