Cái giá của thương mình!

Giữa những ngày làm việc vô cùng năng suất là một ngày không thể làm gì thêm nữa, vì đuối sức. Tối qua, mình trực trang cô đến gần 2 giờ sáng mới ngủ thế là cả thời gian làm việc sáng nay trôi qua trong mệt và thơ thẩn, đầu óc không tập trung. Tự thấy là chắc hôm nay mình đã chạm mốc … Đọc tiếp Cái giá của thương mình!